Profil firmy VS Nástrojáreň, s.r.o. Vlkanová

Spoločnosť VS Nástrojáreň, s.r.o. Vlkanová vznikla zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 453/98 zapísanou do obchodného registra 15.12. 1998. Po úpadku Vlkanovských strojární a.s. došlo na základe kúpnej zmluvy k odkúpeniu 100% obchodného podielu, čím sa spoločnosť VS Nástrojáreň stala súkromnou spoločnosťou bez akýchkoľvek väzieb na Vlkanovské strojárne, a.s.
Predmetom činnosti a výrobnou náplňou tejto spoločnosti je výroba foriem, špeciálneho náradia, kovoobrábanie, zámočnícke práce, brúsenie a leštenie kovov. Podnikateľské aktivity VS Nástrojáreň, s.r.o. sú orientované do oblasti strojárskej výroby charakteru opracovania rôznych strojných súčastí, zvarkov, univerzálnych manipulátorov a mechanizačných zariadní. Výrobná technológia je univerzálneho charakteru spĺňajúca požiadavky na presnosť IT 6. Časť výrobnej technológie umožňuje údržbu a ostrenie náradia v širokom sortimente a presnosti.
Výrobné priestory spoločnosti sú v samotnej výrobnej hale o celkovej rozlohe 1758 m2.
V súčasnosti firma rozvíja vlastný výrobný program výroby pomocných technologických zariadení pre zváranie a montáž.
Spoločnosť má geograficky výhodnú polohu blízko centra krajského mesta Banská Bystrica s možnosťou blízkeho napojenia sa na železničnú, cestnú i leteckú dopravu.