Továrenská 1
976 31 Vlkanová
Slovenská republika
Tel.: +421/48/4188 381, 4188 280
Fax: +421/48/4188 120
E-mail:
nastrojaren@pvts.sk